Μ.Π.Σ." Ανάλυση και Ποιοτικός έλεγχος Τροφίμων"

M.Sc.- Master of Science in Analysis and Control of Food Products

 • Αρχική

  Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα του ΜΠΣ στην Ανάλυση και τον Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων

  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ανάλυση και τον Ποιοτικό Έλεγχο των Τροφίμων συνδιοργανώνεται από κοινού από το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα και το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Τροφίμων του Plovdiv της Βουλγαρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3685/2008(Α’148) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Φ.Ε.Κ.)

  Το ΜΠΣ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και η έναρξη λειτουργίας του έχει οριστεί για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων γεωτεχνικών και άλλων εφαρμοσμένων επιστημών στον ευρύτερο τομέα Της ανάλυσης και του ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων (με έμφαση στις αρχές ποιοτικού ελέγχου και της ασφάλειας των τροφίμων που φτάνουν στο πιάτο του καταναλωτή).

  Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

  • Εφοδιασμός αποφοίτων (κυρίως γεωτεχνικών, βιολογικών επιστημών και τεχνολογίας τροφίμων) με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας και του ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων .

  • Κατανόηση των βασικών αρχών ασφάλειας των τροφίμων και διαχείριση της ποιότητας τους.

  • Κατανόηση της ευρύτερης φιλοσοφίας των αναγκών του σύγχρονου καταναλωτή για κατανάλωση πιστοποιημένων κι ασφαλών τροφίμων.

  • Κατανόηση των αρχών και κανόνων της εφαρμογής του ποιοτικού ελέγχου των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

  • Κατανόηση των μεθόδων ασφαλούς παραγωγής, επεξεργασίας, συντήρησης και τυποποίησης τροφίμων (από την παραγωγή στην κατανάλωση)

  • Κατανόηση συστημάτων διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

  • Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

  Η Διευθύντρια του ΜΠΣ

  Π. Μητλιάγκα

  Καθηγήτρια

  prokiriksi banner crop 18 19