Μ.Π.Σ." Ανάλυση και Ποιοτικός έλεγχος Τροφίμων"

M.Sc.- Master of Science in Analysis and Control of Food Products

 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ

  Δουλγέρης Ιωάννης                                      

  Νίτσιου Ελένη                                  

  Τσότσκου Αναστασία                                   

  Καράμπαμπας Αθανάσιος                                         

  Τζώτζη Ανθούσα                                             

  Νίκα Αδριάννα Θεοδώρα                                           

  Κουτσούκη Χρυσοβαλάντου Ανδριάννα                                             

  Λιούρης Αχιλλέας