Φ.Ε.Κ Επανίδρυσης διυιδρυματικου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Μ.Π.Σ.), με τίτλο "Ανάλυση και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων".

Δείτε το Φ.Ε.Κ.