ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (04-09-18)

ΗΜΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΤΡΙΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 , Αίθουσα Α3

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σκένδος Ευάγγελος Flowchart of production and fermentation of various types of bread products 10:30-11:00 Tσιότσιας/Μητλιάγκα/Δαλαμήτρα
Κεσίδου Κλεονίκη Assessment of the chemical analysis and microbiological safety of dried spices commercialized in North Greece 11:00-11:30 Δαλαμήτρα/Μητλιάγκα/Tσιότσιας
Λιανά Ανδριάνα Microbiological spoilage of fruit and vegetables-HACCP application to manufactured/processed foods 11:30-12:00 Δαλαμήτρα/Μητλιάγκα/Tσιότσιας
Τσιάτας Απόστολος Food safety management system for fresh-cut vegetables 12:00-12:30 Μητλιάγκα/Δαλαμήτρα/Tσιότσιας