Πρόγραμμα παρουσίασης διπλωματικής εργασίας του ΜΠΣ στην Ανάλυση και τον Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων 11/7/2018

ΗΜΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Τετάρτη  11  ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΑ / ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αναστασάκης Χρήστος Συγκριτική μελέτη σε προϊόντα με βάση το κρέας θερμικής επεξεργασίας, ανάλογης τεχνολογίας παραγωγής από την Ελλάδα και άλλες χώρες 11:00 ΚΟΖΑΝΗ Κασαπίδου/Μητλιάγκα/Τσακίρης