Μ.Π.Σ." Ανάλυση και Ποιοτικός έλεγχος Τροφίμων"

M.Sc.- Master of Science in Analysis and Control of Food Products

  • ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

    Την Τρίτη 19-12-2017 και ώρα 10:15 πμ στην αίθουσα Α3 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας του κου Γ. Ράγκου με τίτλο: Effect of farming system (intensive and semi – intensive) on the chemical composition and physicochemical characteristics of sheep milk produced in farms located in the Municipality of Aminteo, Florina, Greece.

    Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Ε. Κασαπίδου-Επιβλέποντας, Π. Μητλιάγκα, Α. Τσιότσιας