Μ.Π.Σ." Ανάλυση και Ποιοτικός έλεγχος Τροφίμων"

M.Sc.- Master of Science in Analysis and Control of Food Products

  • Αναβολή μαθήματος Αναλυτικής Χημείας

    Τα μαθήματα Αναλυτική  Χημεία (Ε + Θ) στις 17 και 18 – 12 – 2015  δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω προγραμματισμένης απουσίας της διδάσκουσας. Η αναπλήρωσή  του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11/12/2015 στις 14.00. Για την αναπλήρωση της θεωρίας θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

    X. ΠΑΠΑΔΑΚΗ