Μ.Π.Σ." Ανάλυση και Ποιοτικός έλεγχος Τροφίμων"

M.Sc.- Master of Science in Analysis and Control of Food Products

  • Ανακοίνωση υποστήριξης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

     Ανακοινώνεται ότι ο κύριος Σπυρίδων Αρβανιτάκης, φοιτητής του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανάλυση και Ποιοτικός έλεγχος τροφίμων» του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πρόκειται να υποστηρίξει δημόσια τη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία με τίτλο: «Εφαρμογή της ρομποτικής στον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων» (Application of robotics to quality control of food products» και επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Σταύρο Λαλά, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.. Η υποστήριξη θα λάβει χώρα στην αίθουσα Α3  την Παρασκευή  15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13:00.