Μ.Π.Σ." Ανάλυση και Ποιοτικός έλεγχος Τροφίμων"

M.Sc.- Master of Science in Analysis and Control of Food Products

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

  Προχωρημένη μικροβιολογία και βιοτεχνολογία

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ: A. Τσιότσιας

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΩΡΙΑ (ΑΙΘ. A3) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΧ)
  16-11-2018 5-9 μμ  
  23-11-2018 5-9 μμ  
  30-11-2018 5-9 μμ  
  1-12-2018 10-11 11-2
  7-12-2018 5-9  
  11-1-2019 5-9  
  12-1-2019 10-11 11-2
  19-1-2019 10-1 1-4
  16-2-2019 10-11 11-2

  PART I: FOOD BIOCHEMISTRY,

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Assoc. Prof. Vesela Chalova

      ΑΙΘΟΥΣΑ
  10.12.2018 - 14.12.2018 17:00-21:00 Α3
  15.12.2018 5 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΣΕ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Α3
       

  PART IΙ: FOOD CHEMISTRY,

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Assoc. Prof. Anton Slavov

      ΑΙΘΟΥΣΑ
  28.01.2019 - 01.02.2019 17:00-21:00 Α3
  02.02.2019 5 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΣΕ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  
         

  Αναλυτική Χημεία

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Π. Μητλιάγκα

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
  21-12-2018 3-6 6-9
  18-1-2019 3-6 6-9
  25-1-2019 3-6  
  26-1-2019 9-12  
  8-2-2019 3-6 6-9
  9-2-2019 9-12  
  15-2-2019 3-5 5-8
  22-2-2019 3-6 6-9
  23-2-2019 9-12 12-3