ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Προχωρημένη μικροβιολογία και βιοτεχνολογία

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: A. Τσιότσιας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΩΡΙΑ (ΑΙΘ. A3) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΧ)
16-11-2018 5-9 μμ  
23-11-2018 5-9 μμ  
30-11-2018 5-9 μμ  
1-12-2018 10-11 11-2
7-12-2018 5-9  
11-1-2019 5-9  
12-1-2019 10-11 11-2
19-1-2019 10-1 1-4
16-2-2019 10-11 11-2

PART I: FOOD BIOCHEMISTRY,

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Assoc. Prof. Vesela Chalova

    ΑΙΘΟΥΣΑ
10.12.2018 - 14.12.2018 17:00-21:00 Α3
15.12.2018 5 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΣΕ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Α3
     

PART IΙ: FOOD CHEMISTRY,

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Assoc. Prof. Anton Slavov

    ΑΙΘΟΥΣΑ
28.01.2019 - 01.02.2019 17:00-21:00 Α3
02.02.2019 5 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΣΕ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  
       

Αναλυτική Χημεία

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Π. Μητλιάγκα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
21-12-2018 3-6 6-9
18-1-2019 3-6 6-9
25-1-2019 3-6  
26-1-2019 9-12  
8-2-2019 3-6 6-9
9-2-2019 9-12  
15-2-2019 3-5 5-8
22-2-2019 3-6 6-9
23-2-2019 9-12 12-3