ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ UFT-PLOVDIV

FOOD PHYSICAL CHEMISTRY

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Prof. Vanya Gandova

    ΑΙΘΟΥΣΑ
05.11.2018  -  09.11.2018 16:00-21:00 Α2/Α3
10.11.2018 09:00-16:00 Α2/Α3
12.11.2018 - 13.11.2018 17:00-21:00 Α2/Α3
FOOD CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY
PART I: FOOD BIOCHEMISTRY, ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Assoc. Prof. Vesela Chalova
    ΑΙΘΟΥΣΑ
10.12.2018 - 14.12.2018 17:00-21:00 Α2/Α3
15.12.2018 5 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΣΕ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Α2/Α3
     
PART IΙ: FOOD CHEMISTRY, ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Assoc. Prof. Anton Slavov
    ΑΙΘΟΥΣΑ
21.01.2019 - 25.01.2019 17:00-21:00 Α2/Α3
26.01.2019 5 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΣΕ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  
       


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

  Προχωρημένη μικροβιολογία και βιοτεχνολογία (A. Τσιότσιας)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
16-11-2018 5-9 μμ  
23-11-2018 5-9 μμ  
30-11-2018 5-9 μμ  
1-12-2018 10-11 11-2
11-1-2019 5-9  
12-1-2019 10-11 11-2
1-2-2019 5-9  
2-2-2019 10-1 1-4
16-2-2019 10-11 11-2
Αναλυτική Χημεία (Π. Μητλιάγκα )
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
7-12-2018 3-5 5-8
8-12-2018 9-11 11-2
21-12-2018 3-6 6-9
22-12-2018 9-12  
8-2-2019 3-6 6-9
9-2-2019 9-12  
15-2-2019 3-7  
22-2-2019 3-6 6-9
23-2-2019 9-12 12-3